Download softwares - Tải phần mềm miễn phí mới nhất Blog

Bộ đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 10 năm 2019 – 2020 (Đề kiểm tra học kì I lớp 10 môn GDCD có đáp án, Sưu tầm)

Bộ đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 10 năm 2019 – 2020 (Đề kiểm tra học kì I lớp 10 môn GDCD có đáp án, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 16/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề thi học...

Bộ đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 năm 2019 – 2020 (Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn GDCD có đáp án, Sưu tầm)

Bộ đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 năm 2019 – 2020 (Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn GDCD có đáp án, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 16/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề thi học...

Bộ đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 8 năm 2019 – 2020 (4 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn GDCD, Sưu tầm)

Bộ đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 8 năm 2019 – 2020 (4 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn GDCD, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 16/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề thi học...

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc (Đề minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán, Sưu tầm)

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc (Đề minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 16/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề thi thử...

Nghị định 86/2019/NĐ-CP (Mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng ngân hàng nước ngoài, Chính phủ)

Nghị định 86/2019/NĐ-CP (Mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng ngân hàng nước ngoài, Chính phủ)

0.0 00 Phát triển: Chính phủ Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 15/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Nghị định 86/2019/NĐ-CP, Mức...

Quyết định 33/2019/QĐ-TTg (Quy định mới về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, Thủ tướng Chính phủ)

Quyết định 33/2019/QĐ-TTg (Quy định mới về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, Thủ tướng Chính phủ)

0.0 00 Phát triển: Thủ tướng Chính phủ Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 15/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Quyết định...

Nghị quyết 99/NQ-CP (Triển khai sách giáo khoa mới cho lớp 1 từ năm học 2020 – 2021, Chính phủ)

Nghị quyết 99/NQ-CP (Triển khai sách giáo khoa mới cho lớp 1 từ năm học 2020 – 2021, Chính phủ)

0.0 00 Phát triển: Chính phủ Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 15/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Nghị quyết 99/NQ-CP, Triển...

Quyết định 3263/QĐ-BKHCN (Quy chế xét chọn Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu, Bộ Khoa học và Công nghệ)

Quyết định 3263/QĐ-BKHCN (Quy chế xét chọn Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu, Bộ Khoa học và Công nghệ)

0.0 00 Phát triển: Bộ Khoa học và Công nghệ Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 14/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm...

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (Luật số: 63/2014/QH13, Quốc hội)

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (Luật số: 63/2014/QH13, Quốc hội)

0.0 00 Phát triển: Quốc hội Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 14/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Luật tổ chức Viện...

Quyết định 561/QĐ-VKSTC (Quy chế đánh giá, phân loại công, viên chức ngành Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao)

Quyết định 561/QĐ-VKSTC (Quy chế đánh giá, phân loại công, viên chức ngành Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao)

0.0 00 Phát triển: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 14/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần...

Quyết định 5349/QĐ-BYT (Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, Bộ Y tế)

Quyết định 5349/QĐ-BYT (Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, Bộ Y tế)

0.0 00 Phát triển: Bộ Y tế Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 13/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Quyết định 5349/QĐ-BYT,...

Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH (Hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ đối với vận động viên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH (Hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ đối với vận động viên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

0.0 00 Phát triển: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 12/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất...

Đơn xin trợ cấp đột xuất công đoàn (Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn công đoàn mới nhất, Sưu tầm)

Đơn xin trợ cấp đột xuất công đoàn (Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn công đoàn mới nhất, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 14/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Đơn xin trợ cấp...

Đơn xin rút khỏi công đoàn (Mẫu đơn xin thôi tham gia công đoàn mới nhất, Sưu tầm)

Đơn xin rút khỏi công đoàn (Mẫu đơn xin thôi tham gia công đoàn mới nhất, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 14/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Đơn xin rút khỏi...

Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam (Mẫu TP/QT-2013-TKXNCQTVN, Bộ Công An, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp)

Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam (Mẫu TP/QT-2013-TKXNCQTVN, Bộ Công An, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp)

0.0 00 Phát triển: Bộ Công An, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 12/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất...

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 Chương 3 (Đề kiểm tra 15 phút Chương III Sinh học lớp 8, Sưu tầm)

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 Chương 3 (Đề kiểm tra 15 phút Chương III Sinh học lớp 8, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề kiểm tra...