Category: Văn bản pháp luật

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP (Các trường hợp loại trừ TNHS với tội dâm ô người dưới 16 tuổi, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP (Các trường hợp loại trừ TNHS với tội dâm ô người dưới 16 tuổi, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

0.0 00 Phát triển: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 23/10/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới...

Thông tư 43/2019/TT-BCA (Trọn bộ biểu mẫu về dẫn độ, chuyển giao người chấp hành án tù, Bộ Công an)

Thông tư 43/2019/TT-BCA (Trọn bộ biểu mẫu về dẫn độ, chuyển giao người chấp hành án tù, Bộ Công an)

0.0 00 Phát triển: Bộ Công an Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 21/10/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thông tư 43/2019/TT-BCA,...

Thông tư 05/2019/TT-BXD (Quy định mới về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng)

Thông tư 05/2019/TT-BXD (Quy định mới về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng)

0.0 00 Phát triển: Bộ Xây dựng Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 21/10/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thông tư 05/2019/TT-BXD,...

Thông tư 66/2019/TT-BTC (Quy định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính)

Thông tư 66/2019/TT-BTC (Quy định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính)

0.0 00 Phát triển: Bộ Tài chính Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 18/10/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thông tư 66/2019/TT-BTC,...

Thông tư 38/2019/TT-BGTVT (Quy định mới về đào tạo, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Bộ Giao thông vận tải)

Thông tư 38/2019/TT-BGTVT (Quy định mới về đào tạo, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Bộ Giao thông vận tải)

0.0 00 Phát triển: Bộ Giao thông vận tải Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 17/10/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thông...

Quyết định 902/QĐ-BNV (Xây dựng văn bản pháp luật về đào tạo cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ)

Quyết định 902/QĐ-BNV (Xây dựng văn bản pháp luật về đào tạo cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ)

0.0 00 Phát triển: Bộ Nội vụ Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 16/10/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Quyết định 902/QĐ-BNV,...

Nghị định 77/2019/NĐ-CP (Quy định mới về hợp đồng hợp tác, Chính phủ)

Nghị định 77/2019/NĐ-CP (Quy định mới về hợp đồng hợp tác, Chính phủ)

0.0 00 Phát triển: Chính phủ Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/10/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Nghị định 77/2019/NĐ-CP, Quy...

Nghị định 15/2013/NĐ-CP (Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Chính phủ)

Nghị định 15/2013/NĐ-CP (Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Chính phủ)

0.0 00 Phát triển: Chính phủ Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 10/01/2017 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Nghị định 15/2013/NĐ-CP, Quản...

Bộ Luật Dân sự 2015 (Luật số 91/2015/QH13, Quốc hội)

Bộ Luật Dân sự 2015 (Luật số 91/2015/QH13, Quốc hội)

0.0 00 Phát triển: Quốc hội Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 22/08/2018 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ Luật Dân sự...

Thông tư 77/2017/TT-BTC (Thay đổi thời điểm chốt số liệu Báo cáo tài chính, Bộ Tài chính)

Thông tư 77/2017/TT-BTC (Thay đổi thời điểm chốt số liệu Báo cáo tài chính, Bộ Tài chính)

0.0 00 Phát triển: Bộ Tài chính Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 18/06/2018 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thông tư 77/2017/TT-BTC,...

Nghị định 76/2019/NĐ-CP (Phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức vùng đặc biệt khó khăn, Chính phủ)

Nghị định 76/2019/NĐ-CP (Phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức vùng đặc biệt khó khăn, Chính phủ)

0.0 00 Phát triển: Chính phủ Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/10/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Nghị định 76/2019/NĐ-CP, Phụ...

Thông tư 68/2019/TT-BTC (Hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Bộ Tài chính)

Thông tư 68/2019/TT-BTC (Hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Bộ Tài chính)

0.0 00 Phát triển: Bộ Tài chính Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 10/10/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thông tư 68/2019/TT-BTC,...

Công văn 5823/BYT-BH (Trả lời một số vướng mắc khi khám bệnh, chữa bệnh theo diện BHYT, Bộ Y tế)

Công văn 5823/BYT-BH (Trả lời một số vướng mắc khi khám bệnh, chữa bệnh theo diện BHYT, Bộ Y tế)

0.0 00 Phát triển: Bộ Y tế Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 10/10/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Công văn 5823/BYT-BH,...

Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT (Định mức sử dụng thiết bị trong các cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT)

Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT (Định mức sử dụng thiết bị trong các cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT)

0.0 00 Phát triển: Bộ GD-ĐT Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 08/10/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT, Định...

Thông tư 27/2019/TT-BYT (Quy định mới về cấp Giấy chứng sinh từ 01/01/2020, Bộ Y tế)

Thông tư 27/2019/TT-BYT (Quy định mới về cấp Giấy chứng sinh từ 01/01/2020, Bộ Y tế)

0.0 00 Phát triển: Bộ Y tế Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 08/10/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thông tư 27/2019/TT-BYT,...