Category: Giáo dục – Học tập

Download miễn phí hàng ngàn Phần mềm giáo dục, Học tập, Giáo án, Từ điển, Ứng dụng cho học sinh, sinh viên và giáo viên hay nhất tại Download.org.vn

Là những phần mềm hỗ trợ luyện thi, vẽ công thức toán học, học từ vựng, học phát âm, tạo ký hiệu toán học, học bảng chữ cái….

Phần mềm tra cứu, phần mềm Từ điển là các ứng dụng hỗ trợ tra cứu từ điển trên máy tính Windows

Hàng ngàn các ứng dụng miễn phí, softwares free cho trẻ em, các slide trình chiếu, luyện ngón, tính toán cho các môn học mới nhất đang chờ bạn khám phá.

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 Chương 3 (Đề kiểm tra 15 phút Chương III Sinh học lớp 8, Sưu tầm)

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 Chương 3 (Đề kiểm tra 15 phút Chương III Sinh học lớp 8, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề kiểm tra...

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 Chương 2 (6 Đề kiểm tra 15 phút Chương II Sinh học lớp 8, Sưu tầm)

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 Chương 2 (6 Đề kiểm tra 15 phút Chương II Sinh học lớp 8, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề kiểm tra...

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 Chương 5 (5 Bài kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh học, Sưu tầm)

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 Chương 5 (5 Bài kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh học, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề kiểm tra...

Thuyết minh về tác hại của rượu (Văn mẫu thuyết minh lớp 10 hay nhất, Sưu tầm)

Thuyết minh về tác hại của rượu (Văn mẫu thuyết minh lớp 10 hay nhất, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thuyết minh về tác...

Thuyết minh tác hại của ma túy đối với đời sống con người (Những bài văn mẫu lớp 10 hay nhất, Sưu tầm)

Thuyết minh tác hại của ma túy đối với đời sống con người (Những bài văn mẫu lớp 10 hay nhất, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thuyết minh tác hại...

Thuyết minh vai trò của cây cối trong việc bảo vệ môi trường (Những bài văn mẫu lớp 10 hay nhất, Sưu tầm)

Thuyết minh vai trò của cây cối trong việc bảo vệ môi trường (Những bài văn mẫu lớp 10 hay nhất, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thuyết minh vai trò...

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương III môn Sinh học lớp 11 (Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn Sinh học, Sưu tầm)

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương III môn Sinh học lớp 11 (Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn Sinh học, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề kiểm tra...

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 Chương 4 (Đề kiểm tra 15 phút Chương IV Sinh học lớp 8, Sưu tầm)

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 Chương 4 (Đề kiểm tra 15 phút Chương IV Sinh học lớp 8, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề kiểm tra...

Phân tích tính dân tộc trong 8 câu đầu bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu (Những bài văn hay lớp 12, Sưu tầm)

Phân tích tính dân tộc trong 8 câu đầu bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu (Những bài văn hay lớp 12, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 09/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Phân tích tính dân...

Vẻ đẹp ngôn ngữ thơ ca trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (Những bài văn mẫu lớp 12 hay nhất, Sưu tầm)

Vẻ đẹp ngôn ngữ thơ ca trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (Những bài văn mẫu lớp 12 hay nhất, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 09/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Vẻ đẹp ngôn ngữ...

Bài dự thi viết về những kỷ niệm sâu sắc về Thầy cô và mái trường (6 mẫu bài viết về Thầy cô và mái trường mến yêu, Sưu tầm)

Bài dự thi viết về những kỷ niệm sâu sắc về Thầy cô và mái trường (6 mẫu bài viết về Thầy cô và mái trường mến yêu, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 09/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bài dự thi viết...

Cảm nhận 7 câu thơ đầu bài thơ Đồng chí của Chính Hữu (Những bài văn mẫu lớp 9 hay nhất, Sưu tầm)

Cảm nhận 7 câu thơ đầu bài thơ Đồng chí của Chính Hữu (Những bài văn mẫu lớp 9 hay nhất, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 08/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Cảm nhận 7 câu...

Đóng vai người lính kể lại bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu (Những bài văn mẫu lớp 9 hay nhất, Sưu tầm)

Đóng vai người lính kể lại bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu (Những bài văn mẫu lớp 9 hay nhất, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 08/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Đóng vai người lính...

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2019 – 2020 (10 Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 8, Sưu tầm)

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2019 – 2020 (10 Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 8, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 07/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề thi giữa...

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8 năm 2019 – 2020 (Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8, Sưu tầm)

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8 năm 2019 – 2020 (Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8, Sưu tầm)

5.0 01 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 07/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề thi giữa...

Bộ đề kiểm tra 15 phút Đại số lớp 8 Chương I (Kiểm tra 15 phút Chương 1 Đại số 8, Sưu tầm)

Bộ đề kiểm tra 15 phút Đại số lớp 8 Chương I (Kiểm tra 15 phút Chương 1 Đại số 8, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 06/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề kiểm tra...