Tagged: nhập khẩu

Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT (Quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy, Bộ KHCN-Bộ Công thương-Bộ công an-Bộ GTVT)

Phát triển: Bộ KHCN-Bộ Công thương-Bộ công an-Bộ GTVT Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: 64 KB Ngày update: 25/05/2013 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm...

Thông tư số 139/2013/TT-BTC (Quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu, Bộ Tài chính)

Phát triển: Bộ Tài chính Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: 377 KB Ngày update: 22/11/2013 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thông tư số 139/2013/TT-BTC,...