Quyết định số 699/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ (Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ)

Lưu ý chọn đúng phiên bản phù hợp với hệ điều hành (32bit or 64 Bit) để sử dụng được tốt nhất. Vui lòng phản hồi chúng tôi nếu link bị lỗi hoặc không thể download được. Mọi đóng góp và chia sẻ của các bạn giúp download.org.vn ngày càng phát triển hơn, Cảm ơn!

Để chia sẻ phần mềm Quyết định số 699/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ (Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ) lên các diễn đàn hoặc website bạn chỉ cần copy đoạn mã sau và paste:


Chia sẻ link cho mọi người

Chia sẻ ứng dụng lên các diễn đàn

Chia sẻ software lên blog hoặc website

Có thể bạn quan tâm...

Chia sẻ ý kiến và bình luận về ứng dụng Quyết định số 699/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ (Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ) tại đây:

Trả lời