Category: Phần mềm Hệ thống

Intel Driver & Support Assistant – 3.1.2 (Cập nhật Intel driver, phần mềm hệ thống, Intel Soft)

Intel Driver & Support Assistant – 3.1.2 (Cập nhật Intel driver, phần mềm hệ thống, Intel Soft)

Phát triển: Intel Soft Phiên bản: 3.1.2 Bản quyền: Kích thước: 13,2 MB Ngày update: 17/04/2018 Thời hạn: Hệ điều hành: Windows 7/8/8.1/10 Đây là phiên bản 3.1.2 mới nhất của phần mềm Intel...

Windows 8 / 8.1 Enterprise (90 ngày dùng thử Windows 8 & Windows 8.1, Microsoft)

Windows 8 / 8.1 Enterprise (90 ngày dùng thử Windows 8 & Windows 8.1, Microsoft)

Phát triển: Microsoft Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: 2,7 GB Ngày update: 08/03/2018 Thời hạn: 90 ngày Hệ điều hành: Windows 8/8.1 Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Windows 8...