Category: Giáo dục – Học tập

MINECRAFT Hour of Code (Ứng dụng hỗ trợ dạy code & khoa học máy tính, Code.org)

MINECRAFT Hour of Code (Ứng dụng hỗ trợ dạy code & khoa học máy tính, Code.org)

Phát triển: Code.org Phiên bản: Bản quyền: Miễn phí Kích thước: 95,7 MB Ngày update: 23/12/2016 Thời hạn: Hệ điều hành: Windows XP/7/8 Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm MINECRAFT Hour...