Category: Giáo dục – Học tập

Download miễn phí hàng ngàn Phần mềm giáo dục, Học tập, Giáo án, Từ điển, Ứng dụng cho học sinh, sinh viên và giáo viên hay nhất tại Download.org.vn

Là những phần mềm hỗ trợ luyện thi, vẽ công thức toán học, học từ vựng, học phát âm, tạo ký hiệu toán học, học bảng chữ cái….

Phần mềm tra cứu, phần mềm Từ điển là các ứng dụng hỗ trợ tra cứu từ điển trên máy tính Windows

Hàng ngàn các ứng dụng miễn phí, softwares free cho trẻ em, các slide trình chiếu, luyện ngón, tính toán cho các môn học mới nhất đang chờ bạn khám phá.

Bộ đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Hoàng Mai, Hà Nội (Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Lịch sử, Phòng GD&ĐT Hoàng Mai, Hà Nội)

Bộ đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Hoàng Mai, Hà Nội (Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Lịch sử, Phòng GD&ĐT Hoàng Mai, Hà Nội)

Phát triển: Phòng GD&ĐT Hoàng Mai, Hà Nội Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: 24/05/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề thi...

Bộ đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội (Đề minh họa tuyển sinh môn Toán vào lớp 10, Phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội)

Bộ đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội (Đề minh họa tuyển sinh môn Toán vào lớp 10, Phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội)

Phát triển: Phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: 24/05/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề thi...

Đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Hà Đông (Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán, Phòng GD&ĐT Hà Đông)

Đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Hà Đông (Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán, Phòng GD&ĐT Hà Đông)

Phát triển: Phòng GD&ĐT Hà Đông Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: 24/05/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Đề thi thử vào lớp...

Bộ đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Ba Đình, Hà Nội (Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán có đáp án, Phòng GD&ĐT Ba Đình, Hà Nội)

Bộ đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Ba Đình, Hà Nội (Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán có đáp án, Phòng GD&ĐT Ba Đình, Hà Nội)

Phát triển: Phòng GD&ĐT Ba Đình, Hà Nội Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: 24/05/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề thi...

Đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Lục Nam, Bắc Giang (Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán, Phòng GD&ĐT Lục Nam, Bắc Giang)

Đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Lục Nam, Bắc Giang (Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán, Phòng GD&ĐT Lục Nam, Bắc Giang)

Phát triển: Phòng GD&ĐT Lục Nam, Bắc Giang Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: 23/05/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Đề thi thử...

Đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 – 2020 Phòng GD&ĐT Chí Linh, Hải Dương (Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán, Phòng GD&ĐT Chí Linh, Hải Dương)

Đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 – 2020 Phòng GD&ĐT Chí Linh, Hải Dương (Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán, Phòng GD&ĐT Chí Linh, Hải Dương)

Phát triển: Phòng GD&ĐT Chí Linh, Hải Dương Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: 23/05/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Đề thi thử...

Bộ đề thi thử vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 Sở GD&ĐT Nghệ An (Đề thi minh họa vào lớp 10 môn tổ hợp, Sở GD&ĐT Nghệ An)

Bộ đề thi thử vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 Sở GD&ĐT Nghệ An (Đề thi minh họa vào lớp 10 môn tổ hợp, Sở GD&ĐT Nghệ An)

Phát triển: Sở GD&ĐT Nghệ An Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: 23/05/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề thi thử vào...