Category: Drivers – Firmware

nVidia Detonator 56.82 WHQL (, NVIDIA)

Phát triển: NVIDIA Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: 15,1 MB Ngày update: 06/08/2008 Thời hạn: Hệ điều hành: Win 2K/XP Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm nVidia Detonator 56.82 WHQL,...

GeForce 256 (Win 9x/ME) 71.84 (, Nvidia)

Phát triển: Nvidia Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: 10,7 MB Ngày update: 05/07/2013 Thời hạn: Không hạn định Hệ điều hành: Windows 9x/ME Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm GeForce...

Zoom ADSL USB 5510B/5610 (, Zoom)

Phát triển: Zoom Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: 11,4 MB Ngày update: 04/07/2013 Thời hạn: Hệ điều hành: Windows 98/98SE/Me/2000/XP Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Zoom ADSL USB 5510B/5610,...